GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3 886 540

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG THCS QUẾ XUÂN

 

            Trường THCS Quế Xuân được thành lập năm 1989, nằm bên cạnh quốc lội 1A thuộc địa phận thôn Phù Sa, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trường là nơi học tập- rèn luyện của con em hai xã: Quế Xuân 1 và Quế Xuân 2. Năm học 2017-2018 trường có 61 CB,GV,NV với 645 học sinh.

            Qua gần ba mươi năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành trường THCS Quế Xuân luôn giữ vững là ngọn cờ đầu của ngành Giáo dục Đào tạo  huyện Quế Sơn. Nhiều năm liền trường được công nhận danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, được nhận nhiều Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

            Từ khi thành lập trường đến nay, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo các cấp cũng như Lãnh đạo ngành và Lãnh đạo địa phương của hai xã Quế Xuân 1 và xã Quế Xuân 2, cùng  với sự phấn đấu không ngừng nghỉ của thầy và trò, nhà trường đã được công nhận  trưởng chuẩn quốc gia lần 02, được Hội đồng đánh giá ngoài công nhận trường đạt Chất lượng kiểm định giáo dục mức 03.

Nhà trường luôn tự hào,  giữ gìn và phấn đấu phát huy  những kết quả mà trường đã đạt trong những năm qua.

           

 

Ban giám hiệu Trường THCS Quế Xuân